Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

Türkiye istatistik Kurumu, 2021 yılı Nüfus ve Konut Sayımı bilgilerini açıkladı.

Buna nazaran, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü ise bayanlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine nazaran dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının birinci sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde 10,2 ile Afganistan, yüzde 7,2 ile İran ve yüzde 6,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

Yabancı asıllı nüfus kapsamında, referans tarihinde geçerli ikamet yahut çalışma müsaadesine sahip bireyler, milletlerarası muhafaza kimlik evrakı üzere ikamet müsaadesi yerine geçen kimlik evrakı olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan bireyler ve müsaadeyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili bireyler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve gibisi nedenlerle 3 aydan kısa periyodik vize yahut ikamet müsaadesine sahip yabancılarla süreksiz müdafaa statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

Türkiye’de hane halkı tipleri incelendiğinde, yıllar içinde tek kişilik hane halkları ile ortalarında eş, anne-çocuk yahut baba-çocuk ilgisi olmayan fertleri içeren, öbür bir sözle çekirdek aile bulunmayan birden fazla şahıstan oluşan hane halklarının oranında artış olduğu gözlendi. 2014 yılında yüzde 2,1 olan bu oran 2021’de yüzde 3,2’ye çıktı.

Tek kişilik hane halkı oranı 2014’te 13,9 iken 2021’de yüzde 18,9’a yükseldi.

Tek çekirdek aile olarak söz edilen, sadece eşlerden yahut eşler ve çocuklarından yahut tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halkları ile geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve başka bireylerden oluşan hane halklarının oranında yıllar içinde azalma olduğu görüldü.

Hane halkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın tıpkı adreste yaşayan bir yahut birden fazla bireyden oluşan topluluk olarak tanımlanan hane halkı sayısı, Türkiye’de 2014 yılında 21 milyon 91 bin 75 iken 2021 yılında 25 milyon 329 bin 833’e ulaştı.

Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2021 yılında 3,23 bireye indi.

Ülkede 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep ismi birinci sırada yer aldı. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete nazaran en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, bayanlarda da Fatma isminin birinci sırada yer aldı.

Hane halklarının yüzde 60,7’si kendisine ilişkin konutta yaşıyor

Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna nazaran dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7’sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6’sının kiracı olan, yüzde 8,4’ünün oturdukları konutun sahibi olmayan lakin kira da ödemeyen ve yüzde 0,9’unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü.

Türkiye’de 15 ve daha üst yaştaki nüfusta iş gücüne katılma oranı yüzde 51,9 oldu. Cinsiyete nazaran incelendiğinde, iş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 69,9, bayanlarda ise yüzde 34 olarak kayıtlara geçti.

İstihdam oranına bakıldığında, toplamda yüzde 46,2, erkeklerde yüzde 63,3 ve bayanlarda ise yüzde 29,2 oldu. Başka yandan işsizlik oranının toplamda yüzde 10,9, erkeklerde yüzde 9,4, bayanlarda ise yüzde 14,1 olduğu görüldü.

İstihdamın yüzde 57,7’si hizmet sektöründe

İstihdamın tarım, sanayi ve hizmet olarak üç ana kesime nazaran dağılımı incelendiğinde, toplam istihdam içerisinde yüzde 57,7 ile hizmet dalı en yüksek hisseye sahip oldu. Cinsiyete nazaran değerlendirildiğinde, erkeklerin yüzde 55,5’i, bayanların ise yüzde 62,4’ü hizmet dalında yer aldı.

İstihdamda yüzde 26,9 ile ikinci büyük hisseye sahip olan sanayi kesiminin cinsiyete nazaran dağılımı incelendiğinde, erkeklerin yüzde 31,3’ünün, bayanların ise yüzde 17,6’sının bu bölümde yer aldığı tespit edildi.

İstihdamda yüzde15,4 ile üçüncü büyük hisseye sahip olan tarım dalının cinsiyete nazaran dağılımında ise erkeklerin yüzde 13,2’si, bayanların yüzde 20’si tarım bölümünde yer aldı.

İstihdamın işteki duruma nazaran dağılımı incelendiğinde, toplam istihdam içerisinde fiyatlı ve yevmiyeli olarak çalışanların yüzde 71 ile en yüksek hisseye sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 15,8 ile kendi hesabına çalışanlar, yüzde 8,5 ile fiyatsız aile çalışanları ve yüzde 4,7 ile patronlar izledi.

Cinsiyete nazaran işteki durumun dağılımına bakıldığında, her ikisinde de yüzde 71 ile fiyatlı yahut yevmiyeli çalışanların birinci sırada olduğu görüldü. Erkeklerde ikinci sırada yüzde 19,1 ile kendi hesabına çalışanlar yer alırken, bayanlarda yüzde 18,2 ile fiyatsız aile personeli olarak çalışanlar yer aldı.

Ev işleri bayanları iş gücünün dışında tutuyor

Türkiye’de 15 ve daha üst yaştaki nüfus içerisinde iş gücüne dahil olmayan nüfusun çoğunluğunu yüzde 31,2 ile konut işleriyle meşgul olanlar oluşturdu. Bunu yüzde 18,2 ile eğitim/öğretimine devam edenler, yüzde 16,6 ile emekliler, yüzde 15 ile çalışamaz halde olanlar izledi. Cinsiyete nazaran iş gücünde olmama nedenleri incelendiğinde, bayanlarda en değerli neden yüzde 45,2 ile mesken işleri ile meşgul olma, erkeklerde ise yüzde 38,6 ile emeklilik öne çıktı.

Hane halkı büyüklüğüne nazaran istihdamdaki kişi sayısı incelendiğinde, yalnız yaşayanların yüzde 60,4’ünün, 2 kişilik hanelerin yüzde 44’ünün, 3 kişilik hanelerin yüzde 14,1’inin istihdamda yer almadığı belirlendi. Başka yandan 4 kişilik hanelerin yüzde 47’sinde istihdamda sadece 1 kişi, yüzde 34,3’ünde ise 2 kişi olduğu tespit edildi.

Türkiye’de 15 ve daha üst yaştaki nüfus içerisinde, doğum yeri Türkiye olanların iş gücüne katılma oranı toplamda yüzde 52,6, erkeklerde yüzde 70,5 ve bayanlarda yüzde 34,7 oldu. Türkiye’de ikamet eden fakat yurt dışında doğanların iş gücüne iştirak oranı ise toplamda yüzde 44,3, erkeklerde yüzde 65,1 ve bayanlarda yüzde 25,8 olarak gerçekleşti.

Bir cevap yazın