Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 114)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Macaristan’ın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Müddetli Turistik Emelli Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6368)
–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6369)
–– Vakıf Kültür Varlıklarının Tamirleri ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tarz ve Temellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Adap ve Asıllar (Karar Sayısı: 6370)
–– Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Adap ve Temeller (Karar Sayısı: 6371)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Kulüplerinin Genel Şura ve İdare Şurası Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik
–– Sivas Belediyesi İmar Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın