Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Letonya Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Turistik Hedefli Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde, 6 Aylık Bir Periyotta Toplam 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Müddetlerinin Her 180 Gün İçinde 90 Güne Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5587)
–– Bitlis Vilayetinde Bulunan Kimi Alanların Orman Sonları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5588)
–– Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü Sonları İçerisinde Küçük Sanayi Sitesi İmali İçin Muhtaçlık Duyulan Kimi Taşınmazların Kütahya Vilayet Özel Yönetimi Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5589)
–– Yalova İli Altınova İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5590)
–– Mülkiyeti Maliye Hazinesi İsmine Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Payların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme Süreçlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591)
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Metot ve Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yol ve Asıllar (Karar Sayısı: 5592)

YÖNETMELİK

–– Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık Prensibi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 18/05/2022 Tarihli ve 10978 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın