Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5422)
–– Polonya Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Müddetli Turistik Gayeli Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5423)
–– Aydın İli Hudutları İçerisinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Aydın Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5424)
–– Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi) Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5425)
–– Ekli Listede İsimleri Belirtilen Turizm Merkezlerinin Sonları Gösterildiği Halde Tespit ve İlan Edilmesi, Antalya Manavgat Oymapınar Kültür ve Turizm Müdafaa ve Gelişim Bölgesinin İptal Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5426)
–– Muğla İli, Ortaca ve Dalaman İlçeleri Hudutları İçerisinde İlan Edilen Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Kesin Korunacak Hassas Alanın Hudutlarının Gösterildiği Formda Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5427)
–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5428)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kimi Mallara Uygulanan Taban Maktu Vergi Meblağının Yine Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5429)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Birtakım Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yine Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Kimi Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Temel Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yine Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431)
–– Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Konseyi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5432)
–– İş Teftişi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5433)

YÖNETMELİKLER

–– İş Teftişi Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5434)
–– Atatürk Kültür, Lisan ve Tarih Yüksek Kurumu ve Kuruluşuna Dâhil Olan Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Karara Ait Bildiri (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022-32/66)
–– Türk Besin Kodeksi Baharat Bildirisi (No: 2022/7)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildirim (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (İhracat: 2022/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/96, K: 2022/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2018/4453 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2018/11988 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın