Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Besin Güvenliği Alanında İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5228)
–– Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Kurul Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5229)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5230)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Diplomatik, Hizmet ve Özel Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Muahedenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5231)
–– 6478 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan Ekli 1974 Denizde Can Emniyeti Milletlerarası Mukavelesine Ait 1988 Protokolüne Katılmamıza Ait Karar (Karar Sayısı: 5232)
–– Türkiye Cumhuriyeti İsmine 17 Aralık 2021 Tarihinde New York’ta İmzalanan Ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çok-Ortaklığı Emanet Fonu Ofisi Ortasında Afganistan Özel Emanet Fonu İçin Standart İdari Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5233)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5234)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Cumhuriyeti İsmine 7 Ağustos 2019 Tarihinde Singapur’da İmzalanan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Muahedeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu”nun Yürürlük Tarihinin 11 Nisan 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5235)
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Hususunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5236)
–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5237)
–– 2022 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5238)
–– Ahengi Sağlanmış (Armonize) Mal Tarifi ve Kodlama Sistemi Hakkında Milletlerarası Kontrat Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 25/11/2020 Tarihli ve 3206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5239)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Emeliyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5240)
–– Rize İli, İyidere İlçesi, Fetiye Mahallesinde Bulunan 144 Ada, 5, 11, 12, 14 ve 15 Parsel Numaralı Taşınmazların, 2021 Yılında Gerçekleşen Sel Felaketleri Sonrasında Mümkün Afet Risklerine Karşı Önlem Alınması Gayesiyle İyidere Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5241)
–– Sinop İli, Ayancık İlçesi, Otmanlı Köyü Sonları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların 10-11 Ağustos 2021 Tarihlerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Hak Sahipleri İçin Muhtaçlık Duyulan Konutların Üretimi Emeliyle Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5242)
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Şırnak İli Hudutları İçerisindeki Birtakım Taşınmazların TKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5243)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5244)
–– 154 kV Antalya GIS Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5245)
–– 154 kV Kahramanmaraş OSB TM İrtibatları Güç İletim Sınırı Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5246)
–– Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Fidanlık Mahallesi ile Şehitkamil İlçesi, Pancarlı ve Gazi Mahalleleri Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkının Devamı Niteliğindeki 3. Etap Çalışma Alanı Kapsamında Kalmaları Nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5247)
–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5248)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)

YÖNETMELİK

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Milletlerarası Tahkim Fiyat Tarifesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/41, K: 2021/91 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/88, K: 2021/105 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/9279 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/16301 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın