Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara toplamda 39,5 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Bakanlığın toplumsal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama şu biçimde:

“Reklam Konseyi 13 Haziran 2023 tarihinde yapılan 334 sayılı toplantısında, tüketicileri aldautan, yanıltan, deneyim ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim mahzuru dahil pek çok idari yaptırım ile dur diyerek geçit vermedi.

Reklam Heyeti tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 adet evraktan 200’ü mevzuata alışılmamış blunmuş olup, kelam konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 9.713.552-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıyeten 12 adet belge için erişim mahzuru önlemi uygulanmasına karar verilmiştir. Böylece, yılın birinci ayında Heyet tarafından toplam 1.159 adet belge hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam yahut haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.031 belge hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 39.555.306-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıyeten 28 adet evrakta erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

Kurulun 334 sayılı toplantısının ana gündem başlıklarından birisini, çeşitli ülkelere ilişkin elçilik ve konsoloslukların yetkili temsilcisi izlenimi uyandırmak emeliyle oluşturdukları internet siteleri aracılığıyla vize hizmeti almak isteyen tüketicilerin itimadını berbata kullanmak suretiyle aldatma ve yanıltma kastıyla gösterdikleri faaliyetler sonucunda tüketici mağduriyetine neden olan firmalar oluşturmuştur. Bu kapsamda, 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesi, ayrıyeten ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, Konseyin bir diğer kıymetli gündem konusunu da başta e-ticaret pazar yerleri olmak üzere internet üzerinden kurulan uzaklıklı mukavelelerde tüketicilerin satın alma tercihlerinde kıymetli bir yeri olan kullanıcı tecrübelerine ait olarak düzmece ve temelsiz tüketici değerlendirmeleri ile sıralama uygulamalarının kullanımı suretiyle satıcı yahut sağlayıcılar ya da satılan eser hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak halde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar oluşturmuştur. Kelam konusu aksiyonlarda bulunanlar hakkında durdurma ve idari para cezası ve verilmesine, ayrıyeten ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın