Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

İçişleri Bakanlığı ile Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sarsıntıda hasar gören binalardan eşyaların tahliye edilmesine ait genelge yayımladı.

Genelgede, ‘yıkık’, ‘acil yıktırılacak’ binalara katiyetle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, denetimli tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı. Ayrıyeten tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar uyumunda, kolluk kuvvetleri nezarette yapılacağının altı çizildi.

Buna nazaran; afet gören alanlarda ‘yıkık’ ve ‘acil yıktırılacak yapı’ niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa müddetliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması yasaklandı. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş müsaadesi ve eşya alımı konusu, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda pahalandırılacak. Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz müddeti içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun halde planlanacak.

Planlamalar bağlantı çadırlarında vatandaşlarla paylaşılacak. Uzman raporunda ‘girilemez’ biçiminde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe müsaade verilmeyecek.

Sabit eşyalar alınamayacak

Yapıya denetimli 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar müddet içerisinde sırf kıymetli eşya (pasaport, değerli evrak) alımına müsaade edilecek.

Yapıya denetimli 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet yasaklandı. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, PVC kapı, pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı üzere eşyaların sökülmesi ve alınması yasaklandı.


Kolluk nezaretinde gerçekleştirilecek

Tahliye çalışmalarının genel uyumu, valilikler yahut kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Tahliye, kolluk kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilecek, belirtilen tüm kurallara uyulması zarurî olacak.

Tahliye sırasında artçı sartıntı üzere mümkün zorlayıcı sebeplerle tahliyenin durdurulması zaruriliği oluşması halinde tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak. İçeri girilmesine müsaade edilmeyen yahut içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıyeten eşya yardımı yapılacak.

Bir yanıt yazın