Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

Avrupa Kurulu Parlamenter Meclisi (AKPM) ve TBMM Dışişleri Kurulu Üyesi olan CHP milletvekili Yunus Emre, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vize müracaatlarının reddedilmesi ve geç karşılık verilmesi tartışmaları konusunda açıklama yaptı.

Emre yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Suriyeli sığınmacı sıkıntısının insani yolla tahlili için Türkiye ile AB ortasında imzalanan 18 Mart 2013 Geri Kabul Muahedesinin hususlarından biri de Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin sağlanmasıydı. Varılan uzlaşıya nazaran gerekli tüm kriterlerin karşılanması ile birlikte 2018 yılı içerisinde ülkemiz vatandaşları Schengen bölgelerine 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebileceklerdi. Uygulanması planlanan tarihin üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen vatandaşlarımız bırakın AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeyi geldiğimiz noktada artık vatandaşlarımızın vize müracaatları reddedilmektedir. Bu durumu ülkemizin milletlerarası imajından bağımsız düşünmemek gerekmektedir. AB ülkelerinin ve AB’nin Türkiye’ye bakışı artık ‘aday ülke’ değil, ‘komşu ülke’ formunda rapor ve açıklamalarda yer almaktadır. Bu tanımlamanın da ülkemizin demokrasi, temel hak ve özgürlükler, yolsuzlukla çaba üzere kriterlerdeki olumsuz imajıyla direkt ilgili olduğu ortadadır.

“Çifte standart uygulaması AB’nin kuruluş ideolojisi ile uyuşmamaktadır”

Vize serbestisi konusunun da ülkemizin milletlerarası alandaki olumsuz imajı ile ilgili olduğu ve bilhassa batılı ülkelerin Türkiye’ye karşı ‘örtülü bir yaptırımının’ kelam konusu olabileceğini tabir etmek gerekmektedir. Avrupa Komisyonu’na nazaran Türkiye vize serbestisi için gerekli olan 72 kriterden 6’sını hala yerine getirmemiştir. Birinci olarak belirtmek gerekir ki, AB’nin üyelik müzakere süreci dahil her bahiste Türkiye’ye karşı ikili standart uygulaması AB’nin kendi kuruluş ideolojisi ile uyuşmamaktadır. Yunanistan ve GKRY’nin haksız ve memleketler arası hukuka karşıt tezleri doğrultusunda AB’nin Türkiye’ye karşı siyaset belirlemesi gerçek değildir. Lakin hükümetin de AB’ye üyelik süreci ve vize serbestisi konusunu ‘seçim malzemesi’ ve ‘Suriyeli sığınmacılar’ başlıkları altında konumlandırması yanlışsız değildir. Hükümetin 2013 yılından beri vize serbestisi konusunda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği ortadadır.

“Vatandaşlarımız bu türlü örtülü bir yaptırımı hak etmemektedir”

Şapkayı önümüze koymak gerekir. Son AB Ülke Kıymetlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere Türkiye vize serbestisi için gerekli kriterleri yerine getirmemiştir. Bu kriterlerden en değerlileri ise Avrupa Konseyi’nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Kümesi olan GRECO’nun yolsuzluk ve siyasi etik ile ilgili tavsiyeleridir. Son devirlerde ortaya saçılan yolsuzluk ve rüşvet argümanları da Türkiye’nin GRECO tavsiyelerini hayata geçirmedeki isteksizliği ve başarısızlığını göstermektedir. Türkiye hem GRECO hem de AB tarafından sıklıkla yolsuzlukla gayret stratejisinin ve aksiyon planının olmayışı, yolsuzlukla kararlı bir halde gayret etme iradesinin eksikliği konusunda eleştirilmiştir. Yeniden GRECO raporlarında Türkiye’den bilhassa TBMM Üyeleri ile hakim ve savcılar konusunda etik prensiplerin ve davranış kurallarının oluşturulması, hukuk dışı faaliyetlerin önlenmesi, mal ve gelir beyanlarında bulunulması üzere siyasi etik alanına giren hususlarda düzenleme yapılmasının beklendiği de tabir edilmektedir. Hükümetin bu bahisteki isteksizliği ise ülkemiz vatandaşlarının batılı ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarının kapısından ellerinin boş dönmesine neden olmaktadır. Ne ülkemiz ne de vatandaşlarımız Hükümetin isteksizliği nedeniyle karşılaşılan bu türlü ‘örtülü bir yaptırımı’ hak etmemektedir.

Gelinen noktada iktidarın vize serbestisinin önünü açacak adımları kasti olarak açmadığı yorumu yük kazanmaktadır. GRECO tavsiyelerinin yerine getirilmesi durumunda Türkiye’de çeteleşme ve yolsuzluklarla gayret alanında önemli değişimler olacaktır. Yolsuzlukla çaba konusunda çok makûs bir karnesi olan iktidar GRECO tavsiyelerini yerine getirmemekte ve bu adımlar atılmadığı için de AB ile vize serbestisi imkanı ortaya çıkamamaktadır.” (ANKA)

Bir yanıt yazın